Free cookie consent management tool by TermsFeed Update cookies preferences

Adatkezelési Tájékoztató


Club Travel Thermál Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Kísérleti u. 5.
Cégjegyzékszám: 20-09-072457
Adószám: 23846456-1-20
E-mail: info@akcioszallas.hu
Telefon: +36 70 632-7996
Nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
 

I. Bevezető rendelkezések

I.1. Az akcioszallas.hu weboldalon Ön a Club Travel Thermál Kft. által értékesített hotelkuponokat vásárolja meg, hírlevél szolgáltatásunkra iratkozik fel, vagy csak egyszerűen a Club Travel Thermál Kft. honlapjának és aloldalainak látogatója. Ezen tevékenységek során személyes adatai rögzítésre, kezelésre és feldolgozásra kerül(het)nek. A jelen Adatkezelési Tájékoztató informálja Önt arról, hogy a személyes adatainak kezelése, feldolgozása és esetleges továbbítása a Club Travel Thermál Kft.-nél miként történik.
I.2. Az ajánlatok, termékek elektronikus megrendelése során a legszükségesebb személyes adatainak megadására kérjük.
I.3. A megrendelés során, illetve attól függetlenül is lehetősége van, hogy – az I.2. pontban meghatározott személyes adatainak megadásával – a Club Travel Thermál Kft. hírlevél szolgáltatására iratkozzon fel.
I.4. Az I.2. pontban meghatározott személyes adatokat a Club Travel Thermál Kft. a megrendelés teljesítése érdekében és kizárólag ebben a körben, mint ügyfelének adatait kezelheti.
I.5. A Club Travel Thermál Kft. a webhelyeit alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csakis összesített formában hozza nyilvánosságra.
I.6. A Club Travel Thermál Kft. elkötelezett személyes adatainak védelme iránt, különös tekintettel a fogyasztók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
I.7. Az Ön felelőssége, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelési szabályokat megismerje. Ön a termékvásárlás, megrendelés, illetve a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a termékvásárlásról vagy megrendelésről távollevők közötti szerződés formájában, illetve regisztrált elektronikus hírlevél szolgáltatásunkra, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.
 

II. Az adatkezelés

II.1. A Club Travel Thermál Kft. ügyfeleinek és partnereinek személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint ad át.
II.2. Amennyiben Ön a termékvásárlás, megrendelés során bankkártyás fizetési módot választ, a Club Travel Thermál Kft. nem kerül banki adatainak birtokába, ezek a fizetési események a fizetési szolgáltatón (bank) keresztül kerülnek lebonyolításra. A fizetési szolgáltatók az Ön személyes adatait saját adatkezelési szabályaik alapján kezelik.
II.3 Cookie-k (Sütik)
A Szolgáltató által használt cookie-k fajtájuk szerint a következők lehetnek:
II.3.1. Átmeneti (session cookie): Anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – adatsorozat, melyet a Szolgáltató a látogatók számítógépére helyez el a böngészés időtartamára. Az ilyen adatsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogató személyét azonosítani.
II.3.2. Harmadik fél cookie-kat a Szolgáltató nem alkalmaz.
A Szolgáltató az említetteken kívül semmiféle további cookie-t nem alkalmaz, ideértve különösen azokat, melyek alkalmasak lehetnének az oldalt látogatók követésére, vagy az általuk használt beállítások megjegyzésére.
II.4. A Weboldal látogatottsági adatait a Szolgáltató a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A weboldal webjelzőket (ún. web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelzőket harmadik személy – a weboldalon a Google Analytics – technológiái használják a weboldal felhasználói tevékenységének nyomon követésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos weboldalt. A továbbított adatok az érintett személy azonosítására nem alkalmasak.
A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert adat anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal. Az elemzéshez szükséges információkat Amerikában, illetve felhő-szolgáltatásban található szervereken tárolják.
A Google adatvédelmi elveiről bővebb információt a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu oldalon találhat.
 

III. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

III.1. Amennyiben Ön a Club Travel Thermál Kft. weboldalain, elektronikus címein, vagy telefonos elérhetőségein keresztül terméket vásárol, illetve rendel meg, a két fél közt létrejött szerződés teljesítéséhez a Club Travel Thermál Kft. továbbítja az adott hotel/szálláshely részére az Ön, vásárlás/megrendelés során megadott személyes adatait, melyek az alábbiak:
név
lakcím
telefonszám
tervezett foglalási időszak (amennyiben megadta)
az Ön születési éve (amennyiben megadta)
Az adattovábbítás és adatkezelés célja a fogyasztói megrendelés teljesítése, a tranzakciók visszaigazolása és a csalások megelőzése.
 

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

IV.1. Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.
IV.2. A Club Travel Thermál Kft. különleges adatnak minősülő személyes adatot (úgy, mint: faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre/beállítottságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel.
IV.3. Termékvásárlás esetén a vásárlással kapcsolatos bizonylatokon szereplő személyes adatait az adózási és számviteli törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében az ügylettel összefüggésben készült bizonylatok tartalmi elemeként kezeljük.
 

V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

V.1. A Club Travel Thermál Kft. a személyes adatait egyrészt a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgáláshoz, számlázáshoz, továbbá üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára kezeli, hozzájárulása alapján.
V.2. Az Ön termékvásárlása során a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes-körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok az alábbiak:
1. név;
2. lakcím;
3. e-mail cím;
4. telefonszám;
5. az Ön születési éve (nem minden vásárlás/megrendelés során szükséges);
6. az Önnel utazó neve és születési éve (nem minden vásárlás/megrendelés során szükséges);
7. tervezett foglalási időszak;

V.3. A Club Travel Thermál Kft. felhívja a figyelmét, hogy a termékvásárlással kapcsolatos (távollevők közötti) szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.
V.4. A Club Travel Thermál Kft. üzleti kommunikáció céljára is személyes adatok megadását kéri. Az erre a célra történő adatszolgáltatás a termékvásárlásnak nem feltétele. Az adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Club Travel Thermál Kft. az Ön részére elektronikus úton marketinganyagokat és tájékoztatásokat küldjön. Kérjük, ezeket a személyes adatait csak akkor adja meg, ha a reklámüzenetek küldéséhez hozzájárul. Ezek a személyes adatok a következők:
1. név;
2. e-mail cím;
3. telefonszám (opcionális);

V.5. A Club Travel Thermál Kft. a közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a Club Travel Thermál Kft. a fogyasztó részére ilyen közleményeket elektronikus hirdetés formájában nem küld.
V.6. A Club Travel Thermál Kft. a honlapról történő kapcsolatfelvétel során is személyes adatok megadását kéri. Az adatok megadásával Ön azt teszi lehetővé, hogy a Club Travel Thermál Kft. elektronikus úton (e-mail formájában), vagy telefonon felkeresse Önt. Ezek a személyes adatok a következők:
- név;
- e-mail cím;
- telefonszám (opcionális);

V.7. A Club Travel Thermál Kft. a kapcsolattartás céljára megadott személyes adatait és üzeneteit 3 évig tárolja rendszerében, 3 év után az adatokat automatikusan törli. Adatainak törlését a 3 év lejárta előtt is kérheti a Club Travel Thermál Kft. elérhetőségeinek bármelyikén.
V.8. A Club Travel Thermál Kft. a V.2., V.3. és V.4. pontban írtakon túl a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat, az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe, adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés időtartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.
V.9. A Club Travel Thermál Kft. a termékvásárlással összefüggésben működtetett weboldal technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-cím), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.
A szolgáltatások során keletkező naplóállományokban (logfile-ok) a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához és elemzéséhez használjuk fel.
 

VI. AZ ADATKEZELÉS HELYE

VI.1. Az adatkezelés az akcioszallas.hu weboldalon történik, illetve a Club Travel Thermál Kft. által használt szervereken, valamint a Club Travel Thermál Kft. székhelyén.
VI.2. A weboldalt kiszolgáló szerver Németországban található.
 

VII. AZ ADATKEZELÉS TARTAMA

VII.1. A személyes adatait a Club Travel Thermál Kft. addig kezeli, amíg a közvetlen üzletszerző tevékenységhez adott hozzájárulását nem vonja vissza.
VII.2. A termékvásárlás esetén a Club Travel Thermál Kft. a mindenkor hatályos adó, számviteli és egyéb törvényi előírásokban meghatározott tartamban kezeli az Ön személyes adatait, kötelező adatkezelés esetében adattörlési kérésétől függetlenül is. Termékvásárlás esetén a számviteli törvény 169. §. értelmében a bizonylatokat, így az azon szereplő személyes adatokat is, a Club Travel Thermál Kft. 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.
VII.3. Ön a közvetlen üzletszerzés céljára adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Club Travel Thermál Kft. jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott ügyfélkapcsolati pontjainak bármelyikén.
VII.4. A Club Travel Thermál Kft. a személyes adatok megfelelő kezelésének hitelt érdemlő bizonyíthatósága érdekében írásosos nyilatkozatot fogad el. Az Ön Club Travel Thermál Kft. rendszerében már rögzített elektronikus címéről küldött elektronikus levelét ebben a körben az írásos nyilatkozatának tekintjük.
VII.5. Ezt a kérelmét Ön ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő.
 

VIII. ADATKEZELŐ

VIII.1. Adatkezelő a Club Travel Thermál Kft., amely az adatok kezelésének célját önállóan meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
VIII.2. A Club Travel Thermál Kft. adatfeldolgozót a hírlevelek kiküldéséhez nem vesz igénybe.
VIII.3. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Club Travel Thermál Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
telefonszám: hétköznapokon 10.00-18.00 óráig: 70/632-79-96 vagy 83/310-355
elektronikus levelezési cím: info@akcioszallas.hu
nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 20-02-050340
adószám: 24804413-1-20

VIII.4. A Club Travel Thermál Kft. minden alkalmazottja köteles megismerni és tiszteletben tartani a közvetlen üzletszerzési célú reklámok kézbesítéséhez hozzájárulást adott ügyfelek magánélete bizalmasságához és személyes adataik védelméhez fűződő jogait, és betartani az e tárgyú rendelkezéseket tartalmazó hatályos jogszabályi és belső vállalati előírásokat, utasításokat.
 

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

IX.1. Ön bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, azok törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését.
IX.2. A Club Travel Thermál Kft. a személyes adatát:
IX.2.1. törli, ha kezelése jogellenes, a látogató/felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
IX.2.2. zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta;
IX.2.3. helyesbíti vagy kiegészíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő
IX.3. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
IX.3.1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez;
IX.3.2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
IX.3.3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
IX.4. Amennyiben az Ön által megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az Ön személyes adatait kérésére törli.
IX.5. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeit, megkereséseit Ön ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő. A személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított.
IX.6. A Club Travel Thermál Kft. a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon, tiltakozás esetén 15 (tizenöt) napon belül megválaszolja.
 

X. AZ ADATBIZTONSÁG

X.1. A Club Travel Thermál Kft. az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.
X.2. A személyes adatokhoz, a személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez, illetve szolgáltatásokhoz történő hozzáférést a hozzáférési jogosultságuk szükségszerű igényei szerint kell szabályozni és ellenőrizni.
A személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságokat a Club Travel Thermál Kft. ügyvezetése határozza meg annak függvényében, hogy a felhasználónak milyen mértékű hozzáférésre van szüksége munkavégzéséhez.
X.3. A jelszavakat védetten kell tárolni.
X.4. A hozzáférési jogosultsági rendszert a Club Travel Thermál Kft. folyamatosan karbantartja. Ha bármely rendszerfelhasználó munka- vagy feladatköre megváltozik, akkor a Club Travel Thermál Kft. haladéktalanul gondoskodik a hozzáférési jogosultságok módosításáról (a kizárólag a régi pozíciójához tartozó hozzáférési jogosultságait haladéktalanul meg kell szüntetni és az új pozícióhoz szükséges új hozzáférési jogosultságokat létre kell hozni).
X.6. A személyes adatok adathordózóra történő mentése, ide nem értve a biztonsági mentést, illetve az adott közvetlen üzletszerzési célú megkeresések kiküldéséhez szükséges adatbázis előállítása, tilos.
X.7. A személyes adatokat tartalmazó adatbázist a Szolgáltató legalább hetente egy alkalommal menti. Egy-egy biztonsági mentést legfeljebb 4 (négy) hétig tárolja, ezt követően az adathordozót a következő biztonsági mentés adataival felülírja. A biztonsági mentéseket a Szolgáltató védett helyen tárolja.
X.8. A személyes adatokat kezelő, tervező és fejlesztő rendszereket és annak támogatói környezeteit az „éles” adatokkal üzemelő rendszerektől elkülönített módon kell kialakítani. A fejlesztő rendszerek csak indokolt esetben tartalmazhatnak valós személyes adatokat, ez esetben ugyanolyan védelmi intézkedések vonatkoznak rájuk, mint az üzembe állított rendszerekre.
 

XI. HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ

XI.1. Az akcioszallas.hu weboldalon megrendelhető termékek megrendelése során Ön önkéntesen hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a jelen tájékoztatóban írt feltételek mellett Önnek a Club Travel Thermál Kft. hírleveleket küldjön.
XI.2. A hírlevelek fogadásához a hozzájárulását a termék megrendelésekor, illetve a honlap erre kialakított felületén található jelölőnyézet bejelölésével adhatja meg. A termék megrendelésének nem feltétele a hírlevél küldésre való feliratkozás. Pusztán a termékvásárlás alapján létrejött ügyfélkapcsolat a hírlevelek fogadásához való hozzájárulását nem teszik megadottá.
XI.3. A személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, kivéve termékvásárlás esetén az V.2. pontban írt személyes adatokat, amelyekkel kapcsolatosan törvényi megőrzési kötelezettségünk van az adó- és számviteli jogszabályokban írt bizonylatok megőrzése és esetleges adóellenőrzések céljára.
 

XII. JOGORVOSLAT

XII.1. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu
XII.2. Ön a személyes adataival kapcsolatos jogainak Club Travel Thermál Kft. általi megsértése miatt igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.
 

XIII. SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

XIII.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az „Infotv.”)
XIII.2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a „Nytv.”)
XIII.3. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a „Dmtv.”);
XIII.4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”)
XIII.5. a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a „Postatv.”);
XIII.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grtv.”);
XIII.7. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (az „Sztv.”);
XIII.8. a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet;
 
Mit szólnál extra kedvezményekhez?
AkcióSzállás - hotelkupon, wellnesskupon
Kövesd Facebook oldalunkat:
Iratkozz fel hírlevelünkre:
0 kedvenc
Fel